CLEANTEX    contract-r 

Numar Contract: 87/2014

Titlul proiectului:Textile fotocatalitice inovative cu proprietati si de autocuratare

Coordonator proiect: INCDTP

Director proiect: Iuliana Dumitrescu

Finantat de catre UEFISCDI – PNII- PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

Valoarea totală a contractului: 1.437.500,00 lei

Sursa 1 - de la bugetul de stat: 1.250.000,00 lei
Sursa 2 - din alte surse atrase (contribuţie proprie): 187.500,00 lei

Data de incepere: 01/07/2014

Data de finalizare:29/09/2016

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea de noi produse textile multifunctionale care ofera simultan proprietati fotocatalitice, de auto-sterilizare, de auto-curatare si antimicrobiene imbunatatite bazate pe nanocompozite grafen oxid/TiO2 inovatoare, capabile sa descompuna poluantii in compusi ne-toxici, siguri, folosind doar lumina solara .

 

Login Form